Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w

Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych faktoringowych a także rozlicznych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie.Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych, faktoringowych, a także rozlicznych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób problematykę poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego również przepisy prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości). Szczególnie trudnym zagadnieniem jest ponadto wybór najbardziej optymalnej na rzecz przedsiębiorcy formy finansowania, także pod względem finansowym w który sposób też podatkowym. Chcąc całościowo przedstawić problematykę związaną z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych oraz porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych wydana została niniejsza publikacja, mająca uprościć wybranie usługi najbardziej optymalnej na rzecz przedsiębiorcy spośród ogromnie wielu oferowanych na rynku finansowym. W poszczególnych rozdziałach poruszone pozostały kwestie dotyczące istoty i genezy leasingu, faktoringu, przedstawione pozostały w najwyższym stopniu popularne rodzaje leasingu i faktoringu oraz kredytów i pożyczek. W opracowaniu omówiono prawne i podatkowe aspekty tych umów, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie. Szereg przykładów i praktycznych rozwiązań zawierają rozdziały o zasadach ujmowania operacji leasingu, faktoringu i kredytu w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami prawa bilansowego i polskich kanonów rachunkowości, w tym KSR nr Leasing, najem i dzierżawa. Osobny, rozległy rozdział święty został szczegółowej, popartej przykładami liczbowymi analizie finansowej kredytu (pożyczki), leasingu i faktoringu. Ma on na celu wskazanie w najwyższym stopniu optymalnej, pod względem finansowym i podatkowym formy finansowania. Rozróżnienie płaszczyzny finansowej i podatkowej niesie ze sobą odmienne cele analizy.

Czytaj więcej

Kredyt czy leasing?


Trudno wyobrazić sobie prowadzenie aktywności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich kwant ma istota niematerialny.Czy wiesz że organy piszczałkowe podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają.

Zobacz więcej

Prawo podatkowe Uni


Niniejszy opis wszechstronnie analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność (reverse charge) w opodatkowaniu Vat usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle przepisów Unii.

Zobacz więcej

VAT oraz rozliczanie


Leasing umowa leasingu opodatkowanie Artykuł Umowy leasingu w Polsce aspekty podatkowoprawne stanowi zbiór wiedzy na temat umów leasingu z aspektu prawa cywilnego podatkowego także podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono.

Zobacz więcej

finanse publiczne ministerstwo


Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki na rzecz podatników W związku z nowelizacją ustawy o Vat (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono spis czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia..

Zobacz więcej

foto

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela, zarządcy czy użytkownika? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa.

foto

Jakie procedury reagowania w sytuacjach

Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto zaimplementować i uczyć w obiekcie? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby o tym, że.

foto

Istota i pragnienie coachingowego stylu

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku.

foto

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające przemiany

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania czy zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie