Coaching

foto

Istota i pragnienie coachingowego stylu

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia sektorowe w zam publicznych Aktualność

Zamówienia sektorowe w zam publicznych. Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie