Dokumentacja pracownicza

foto

W dokumentacja pracownicza rozporządzenie gofin

W dokumentacja pracownicza rozporządzenie gofin i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Zasady zmiany postaci dokumentacji

Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie