finanse publiczne ministerstwo


Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki na rzecz podatników W związku z nowelizacją ustawy o Vat (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono spis czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca zaświadczać będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane albo budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie oraz w jakich przypadkach będzie posiadał zastosowanie, - jakie reguły obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo powinno się uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w który sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, aliści nie zakończone przed stycznia r., - w jaki sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzyko błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem książce są przykłady, case study także rzeczowe wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a zarówno przywołane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W artykule zawarto wyciąg z kodeksów prawnych przywołanych w tekście, a także wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- oraz informacji podsumowującej VAT-, a również zależność deklaracji VAT-K.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie