Kredyt czy leasing?


Trudno wyobrazić sobie prowadzenie aktywności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich kwant ma istota niematerialny.Czy wiesz, że organy piszczałkowe podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług?Sprawdź, jakie podjąć działania, żeby sprowadzić ryzyko popełnienia błędów.Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zagadnienia związane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług.W publikacji m.in.:- portret usług o charakterze niematerialnym,- normy dokumentowania zyskania świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,- przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,- metody rozliczania w KUP procent od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,- osobowość celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,- skutki podatkowe nabycia, a podobnie realizacji świadczeń niematerialnych,- usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,- podatek u źródła w usługach niematerialnych.Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a podobnie bogate orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć wielokrotnie zawiłe kwestie.Dodatkowo zależność instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych także wyciąg z kodeksów prawnych istotnych na rzecz omawianych zagadnień.Stan prawny książki zważa duże zmiany w przepisach prawnych na r., między innymi nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ( Dziennik Ustaw z r. poz. ) obowiązującą od stycznia r. oraz przemiany w Kodeksie karnym (Dz.U. z r. poz. ) obowiązujące od marca r.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie