Nomenklatura scalona

foto

Wydawnictwo Unimex Koszty produkcji i uzdatniania

Wydawnictwo Unimex. Koszty produkcji i uzdatniania wody. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące.

Kategoria: Nomenklatura scalona
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie