Zmienione wymogi w zakresie dokumentowania


Zmienione wymogi w zakresie dokumentowania transakcji. Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej W artykule o cenach transferowych ukazano różnice pomiędzy Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku dodatkowo zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przeanalizowano praktykę traktatową państw pod kątem odwzorowania charakterystycznych na rzecz obu konwencji książki o podatku od nieruchomości modelowych rekomendacji w zakresie rozdzielenia roszczeń podatkowych wśród umawiające się państwa w odniesieniu do poszczególnych kategorii dochodu i majątku oraz służących zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania. Na tym tle scharakteryzowano polską praktykę traktatową, jej ewolucję, trendy dodatkowo oceny skutków (m.in. na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych) zaadaptowanych przez Polskę rozwiązań inspirowanych obiema konwencjami modelowymi. przeznaczona jest na rzecz menadżerów międzynarodowych książka podatek vat i polskich ?rm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego, a podatki książka pdf chomikuj podobnie dla pracowników działów finansowych i księgowych dodatkowo zasobów ludzkich. Zaintryguje tak jak doradców podatkowych i przedstawicieli nauki prawa podatkowego. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa o VAT Artykuł o cenach transferowych jest przeznaczona dla każdego, kto w swojej aktywności gospodarczej zajmuje się wymianą towarów i usług z partnerami posiadającymi siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Zarówno roznoszenie jak i nabycie towaru rodzą bowiem określone konsekwencje, w szczególności, w obszarze rozliczeń związanych z podatkiem od wartości dodanej (czyli w Polsce z podatkiem od towarów i usług). Czynności te nie są obojętne podatkowo. Istotne jest wówczas fachowe a zarazem rzeczowe zapoznanie się z tymi regulacjami. Artykuł o cenach transferowych przybliża i pozwala zrozumieć skomplikowane materie zawarte w ustawie oraz pomaga rozwiać wciąż istniejące obiekcje w tej materii. Komentarz ma też na celu podpowiedzieć rozwiązania, z przyczyny którym podatnicy unikną tzw. pułapek podatkowych. Temat został ujęty w sposób kompleksowy, przy jednoczesnym dogłębnym przedstawieniu poszczególnych etapów rozliczeń podatku. zawiera objaśnienia uwzględniające także istotę unormowania transakcji wspólnotowych, jak i rzeczowe wskazówki ich stosowania. Dodatkowym jej atutem jest wykorzystanie zawodowych doświadczeń autorów jakie napotkali oni w codziennej pracy. Konstrukcja komentarza uwzględnia zarówno odpowiedzi na pytania, z którymi literaci zetknęli się także podczas przeglądów podatkowych, postępowań przed organami podatkowymi w jaki sposób i w toku prowadzonych szkoleń. Publikacja o dokumentacji cen transferowych kierowana jest do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych dodatkowo przedsiębiorców prowadzących wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie