Podatki w OPS

foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia.

Kategoria: Podatki w OPS
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie