PPK

foto

PPK 2020 jednostki sektora publicznego obowiązkiem wynikającym

PPK 2020 jednostki sektora publicznego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako zrealizowanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK również zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie wypada podjąć, iżby stworzyć się oraz z sukcesem zaimplementować Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Kategoria: PPK
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano krępujący obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie nie wcześniej wtedy, podczas gdy przerwa pośród umowami (terminowymi czy bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa za.

Kategoria: PPK
Dodany: 2020-02-15
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie