Prawo podatkowe Uni


Niniejszy opis wszechstronnie analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność (reverse charge) w opodatkowaniu Vat usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle przepisów Unii Europejskiej również państw członkowskich. Analiza prowadzona jest zarówno pod kątem teoretycznym, jakże i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej publikacji jest bardzo szczegółowa analiza podmiotowego i przedmiotowego obszaru zastosowania odwrotnego zadłużenia w chwilowo aktualnych przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być ciężko ustalić, to znaczy do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny względnie fakultatywny. Szczególnie ważna jest rozbiór obszaru i sposobu wdrożenia odwrotnego odpowiedzialność jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących VAT dodatkowo – uzupełniająco – w oparciu o publikację, zarazem te dostępne powszechnie i nieodpłatnie, w jaki sposób i te dostępne odpłatnie dla subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a podobnie prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w porównaniu z sytuacją, o ile mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w toku procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej poprzez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W książce przeprowadzono podobnie analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego zadłużenia i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są spojone ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, jaka jest wyjątkowo ważna w obliczu planowanych na szczeblu unijnym zmian. Lektura obejmuje też kompleksowy model oceny na rzecz instytucji wspólnego systemu VAT, który mając na uwadze na swoją uniwersalność, może wyszperać zastosowanie nie tylko na rzecz mechanizmu odwrotnego obciążenia, ale i innych instytucji tego systemu.Publikacja zwracana jest w szczególności do przedsiębiorców również ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a także pracowników administracji podatkowej i sędziów sądów administracyjnych. Teoretyczne i pożyteczne rozmyślania odnośnie do zakresu zastosowania odwrotnego obciążenie w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych również powiązanych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło informacji przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym oraz kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w we wpisie będą przydatne nie tylko w procesie doradztwa klientom, jakkolwiek także przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów pośród podatnikami a administracją podatkową. Publikacja może być przede wszystkim przydatna dla menadżerów międzynarodowych, jak i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz dla pracowników działów finansowych i księgowych firm angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Publikacja będzie też interesująca na rzecz studentów, doktorantów i pracowników naukowych także studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i z obszaru rachunkowości.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie