Prawo

foto

Upadłość i kiedy wejdzie nowe

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane przyspieszenie procesu inwestycyjnego

Nowe prawo budowlane - przyspieszenie procesu inwestycyjnego kropka ponad i ustawodawcy przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W jaki sposób negocjować z najemcą

W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie innymi słowy zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, którzy pragneliby stworzyć podwaliny karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych komentarz bieniak ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od momentu.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne zwrot zgłoszenia wierzytelności;

Prawo restrukturyzacyjne - zwrot zgłoszenia wierzytelności; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która w samej rzeczy.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych obowiązki informacyjne

Elektronizacja zamówień publicznych obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art 92 ustawy) i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne magisterka i pokrewieństwo

Prawo rodzinne magisterka i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz powiązanych z nimi regulacji KPC to dokumentny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nadzwyczaj specyficzny dział prawa.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia art 36 i Postępowanie

Ustawa o ochronie osób i mienia art 36 i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Status KPO odrzucone wycofane

Gospodarka odpadami BDO 2020 Status KPO - odrzucone wycofane i konsekwencje z tego wynikające Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, przecież też sprawozdanie.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i uchwała rady gminy w sprawie rozpatrzenia petycji znajomości

Gmina i uchwała rady gminy w sprawie rozpatrzenia petycji znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Analiza obowiązującego.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie