Rachunkowość i Sprawozdawczość

foto

sprawozdawczość finansowa rozporządzenie

sprawozdawczość finansowa rozporządzenie i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny.

Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie