Środki trwałe

foto

Sankcje powiązane z naruszeniem artykułów dotyczących

Sankcje powiązane z naruszeniem artykułów dotyczących kas fiskalnych i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez net a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online

Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online w kosmetycznych i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

scharakteryzuj majątek trwały 2020 dla

scharakteryzuj majątek trwały 2020 dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w oddziałach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji również wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona liczba środków trwałych, obejmuje własność trwały również wartości.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku przedtem nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Kasy fiskalne online w gastronomii

Kasy fiskalne online w gastronomii od 1 lipca 2020 roku i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane,.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2019-12-12
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie