VAT oraz rozliczanie


Leasing umowa leasingu opodatkowanie Artykuł Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne stanowi zbiór wiedzy na temat umów leasingu z aspektu prawa cywilnego, podatkowego także podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono sporymi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych oraz tabelami mającymi usystematyzować zawartą w niej wiedzę. Przedstawiono w niej zarówno wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział poświęcony został międzynarodowym aspektom umowy leasingu, ich oddziaływaniom na krajowe definicje leasingu oraz wzajemnemu przenikaniu się ustawodawstw państw europejskich i USA, a także omówieniu takich zagadnień, jak: wybór prawa trafnego dodatkowo sposobów unikania podwójnego opodatkowania. W w opisie dokładnie przedstawiono: - procedurę zawierania umów leasingu, - przypadki i skutki przedterminowego jej rozwiązania, - leasing konsumencki, - tematykę obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w aspekcie kwalifikacji pojazdów, - różnice w definicjach leasingu na gruncie poszczególnych dziedzin prawa i ich skutki na rzecz stron umowy. Wpis Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne pomaga odpowiedniej zrozumieć regulacje legislacyjne umowy leasingu rozsiane po różnorodnych gałęziach prawa i aktach normatywnych. Wydanie II zostało dopełnione między innymi poprzez dodanie omówienia regulacji dotyczących leasingu konsumenckiego także przedterminowego rozwiązania umowy, a także o dodatkowe wzory, wyjaśnienia i przykłady. Publikacja zważa status na wrzesień roku, również ujęto w niej przemiany artykułów wchodzące w życie w latach -.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie