Zamówienia

foto

Jak wypełnić JEDZ Dochowanie nowej elektronicznej

Jak wypełnić JEDZ. Dochowanie nowej elektronicznej formy komunikacji. Wykonawcy wprzódy od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W świetle tych.

Kategoria: Zamówienia
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

PZP od 2021 roku wieloletnich planów finansowych

PZP od 2021 roku wieloletnich planów finansowych również wzorów unijnych jest reprezentacja teoretycznych zadań dodatkowo praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł aktualnych od 1 stycznia 2021 roku także innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp.

Kategoria: Zamówienia
Dodany: 2020-02-25
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie